Skip to main content

Teknologjia Shîrudo

Fleksibilitet i pashoq dhe pajtueshmëri e lehtë direkt nga kutia

Cilat standarde e rregullojnë sigurinë e gazeve F?

Aplikohen dy standarde për të mbuluar rregulloret e sigurisë për agjentët ftohës:

 • Ndezshmëria (1, 2L, 2, 3): e mbuluar nga standardi specifik i pompës së nxehtësisë IEC60335-2-40 (Ed. 6) sepse vlen mbi EN378:2016
 • Toksiciteti (A ose B): e mbuluar nga standardi gjenerik mbi agjentët ftohës EN378:2016.

Kufizimet për ndezshmërinë e agjentëve ftohës A2L janë më të rrepta se ato për toksicitetin, prandaj Teknologjia Shîrudo fokusohet në ofrimin e fleksibilitetit maksimal brenda kërkesave të IEC60335-2-40 (Ed.6).

Qetësi për mendjen

Me Teknologjinë Shîrudo, Daikin garanton pajtueshmëri me standardin e produktit IEC60335-2-40 (Ed. 6) për njësitë e brendshme. Me masat e kontrollit të agjentit ftohës të integruar në fabrikë, këto sisteme janë gjithashtu më të shpejtat dhe më fleksiblet për t’u dizajnuar

Nuk ka nevojë për llogaritje komplekse dhe që harxhojnë kohë, edhe për aplikimet për dhoma të vogla.

Për dizajn pa stres të çdo ndërtese komerciale, verifikojeni projektin tuaj në softuerin tonë Xpress, që përmban integrimin e planimetrisë

Si funksionon Teknologjia Shîrudo

Teknologjia Shîrudo integron masat e kontrollit të agjentit ftohës nga fabrika, që do të thotë se sistemi VRV 5 është i pajisur me sensorë, valvula mbylljeje dhe një alarm, që kanë certifikim CB nga palë të treta nga një organ i njoftuar (SGS CEBEC).

Ilustrim i sensorit të integruar

Sensorët e integruar për të zbuluar rrjedhjet e agjentit ftohës

 • Integruar në çdo njësi të brendshme
 • Me vetë-monitorim, zbulon edhe rrjedhjet më të vogla të agjentit ftohës
 • Aktivizon automatikisht masat e reagimit ndaj agjentit ftohës: një alarm dhe valvula mbylljeje
Ilustrim i alarmit të integruar

Alarmi i integruar

 • Alarmi vizual lokal dhe akustik i integruar në telekomandën me tela Madoka
 • Një alarm shtesë mbikëqyrjeje mund të integrohet përmes:
  • Një rregullimi në vend në telekomandën Madoka
  • Një sinjali hyrjeje që aktivizon një alarm të palës së tretë
Ilustrim i valvulave të mbylljes të integruara

Valvulat e mbylljes të integruara

Rikuperimi i nxehtësisë VRV 5

 • Valvulat e mbylljes janë të integruara në kutinë BSSV
 • Valvulat e degëzimit të prekur të agjentit ftohës janë të mbyllura, duke kufizuar rrjedhjen
 • Pjesa tjetër e sistemit mbetet në punë

VRV 5 S-series

 • Valvulat e mbylljes janë të integruara në njësinë e jashtme
 • Agjenti ftohës rikuperohet automatikisht në njësinë e jashtme
 • Pas rikuperimit valvulat e mbylljes mbyllen dhe agjenti ftohës hermetizohet në mënyrë të sigurt

Nga shtëpitë e vogla deri tek ambientet e mëdha të zyrave

Rikuperimi i nxehtësisë VRV 5

VRV 5 S-series

Mësoni më shumë rreth VRV 5

 • Rikuperimi i nxehtësisë VRV 5

  E ndërtuar qëllimisht për të mbështetur dekarbonizimin e ndërtesave komerciale

 • VRV 5 S-series

  Ekuivalent më i ulët i CO2 dhe efikasitete lider në treg

Mësoni rreth detajeve të standardeve të ndryshme të sigurisë së gazeve F më poshtë

Artikujt përkatës