Skip to main content

Teknologjia Shîrudo

Fleksibilitet i pashoq dhe pajtueshmëri e lehtë direkt nga kutia

Imazh i gamës

Cilat standarde e rregullojnë sigurinë e gazeve F?

Aplikohen dy standarde për të mbuluar rregulloret e sigurisë për agjentët ftohës:

 • Toksiciteti (A ose B): e mbuluar nga standardi gjenerik mbi agjentët ftohës EN378:2016.
 • Ndezshmëria (1, 2L, 2, 3): e mbuluar nga standardi specifik i pompës së nxehtësisë IEC60335-2-40 (Ed. 6) sepse vlen mbi EN378:2016

Me teknologjinë Shîrudo, Daikin përmbush kërkesat e IEC, duke ofruar të gjitha masat e kontrollit të agjentit ftohës nga fabrika.

Kjo do të thotë se nuk është nevoja për studime të stërgjata apo pajisje për në terren, duke e bërë VRV 5 shumë fleksibël për t’u projektuar dhe të shpejtë për t’u instaluar.

Për dizajn pa stres të çdo ndërtese komerciale, verifikojeni projektin tuaj në softuerin tonë Xpress, që përmban integrimin e planimetrisë.

Si funksionon Teknologjia Shîrudo

Teknologjia Shîrudo ofron masat e kontrollit të agjentit ftohës nga fabrika, që do të thotë se sistemi VRV 5 është i pajisur me sensorë, valvula mbylljeje dhe një alarm, që kanë certifikim CB nga palë të treta nga një organ i njoftuar (SGS CEBEC).

Ilustrim i sensorit të integruar

Sensorët e integruar për të zbuluar rrjedhjet e agjentit ftohës

 • Integruar në çdo njësi të brendshme
 • Me vetë-monitorim, zbulon edhe rrjedhjet më të vogla të agjentit ftohës
 • Aktivizon automatikisht masat e reagimit ndaj agjentit ftohës: një alarm dhe valvula mbylljeje
Ilustrim i alarmit të integruar

Alarmi i integruar

 • Alarmi vizual lokal dhe akustik i integruar në telekomandën me tela Madoka
 • Një alarm shtesë mbikëqyrjeje mund të integrohet përmes:
  • Një rregullimi në vend në telekomandën Madoka
  • Një sinjali hyrjeje që aktivizon një alarm të palës së tretë
Ilustrim i valvulave të mbylljes të integruara

Për të garantuar pajtueshmëri me IEC60335-2-40 edhe për dhomat më të vogla, jepen valvulat e bllokimit.

Në varësi të sistemit, ato janë ose të integruara në njësinë e jashtme ose në kutinë (BS)SV. Në rast rrjedhjeje, agjenti ftohës ose pompohet përsëri në njësinë e jashtme ose mbyllen degëzime specifike për të ndaluar rrjedhjen dhe për të minimizuar agjentin ftohës që mund të rrjedhë.

Teknologjia Shîrudo në detaj

Rikuperimi i nxehtësisë VRV 5

Pompa e nxehtësisë VRV 5 dhe S-series 8-10-12

VRV 5 S-series (4-5-6)

Mësoni më shumë rreth VRV 5

 • Imazh i gamës

  VRV 5 S-series

  Ekuivalent më i ulët i CO2 dhe efikasitete lider në treg

Mësoni rreth detajeve të standardeve të ndryshme të sigurisë së gazeve F më poshtë

Artikujt përkatës