Skip to main content

Teknologjia e zëvendësimit

Përditësojeni sistemin tuaj për të përmirësuar efikasitetin e tij të energjisë, për të ulur kostot e energjisë dhe për të parandaluar kohën e paplanifikuar jashtë shërbimit për komoditet gjatë të gjithë vitit.

Zëvendësime të shpejta dhe cilësore

Për ta drejtuar biznesin tuaj pa ndërprerje, është e rëndësishme që të siguroheni që pajisja juaj HVAC-R të jetë e aktualizuar. Në të njëjtën kohë, ne duam të shmangim rinovimet e kushtueshme dhe që ndërpresin aktivitetin e biznesit tuaj. Teknologjia e zëvendësimit sigurohet që aktualizimi i sistemit tuaj do të jetë në përputhje me rregulloret më të fundit, përfshin teknologjitë më të fundit të efikasitetit të energjisë dhe komoditetit ndërkohë që mund të implementohet shpejt dhe me kosto më të ulëta falë ripërdorimit të elementëve ekzistues të instalimit tuaj aktual.

1. Ripërdorimi i tubave të kullimit

Tubat e fortë prej PVC-je mund të ripërdoren me lehtësi. Kërkohet vetëm testimi i qarkullimit.

2. Ripërdorimi i tubave të agjentit ftohës

Tubat e përdorur për R-22 / R-407C do të funksionojnë edhe me VRV-Q, falë presioneve më të ulëta të funksionimit të sistemit.

3. Ripërdorimi i degëzimeve të tubave të agjentit ftohës

Nuk ka kufizime gjatë përmirësimit nga një sistem Daikin VRV. Sistemet e tjera VRF kërkojnë që degëzimet e tubave të durojnë një presion deri në 3,3 MPa.

4. Ripërdorimi i instalimeve elektrike të telekomandimit

Ripërdorni instalimet elektrike gjatë përmirësimit nga një sistem Daikin VRV. Në raste të tjera, kjo do të jetë në varësi të llojit të kabllos.

5. Ripërdorimi i instalimeve elektrike të brendshme/jashtme

Ripërdorni instalimet elektrike gjatë përmirësimit nga një sistem Daikin VRV.
Në raste të tjera, kjo do të jetë në varësi të llojit të kabllos.

6. Njësitë e brendshme

Zëvendësimi opsional. Në varësi të llojit të modelit dhe gjendjes së njësive të brendshme.

7. Njësitë e jashtme

Nevojiten zëvendësimi.

 • Pa ndërprerë operacionet e përditshme

  • Ripërdorimi i tubacioneve ekzistuese rezulton në instalim më të shpejtë
  • Aktualizimi i sistemit tuaj në faza është i mundshëm për ndërprerje minimale të aktivitetit të biznesit
  • Zëvendësoni çdo sistem VRF: Sistemet që punojnë me R-22, R-407C ose R-410A mund të rinovohen - duke përfshirë sistemet që nuk janë të Daikin
 • Kosto përdorimi dhe investimi të reduktuara

  • CAPEX: Kosto më të vogla instalimi - ju nevojiten më pak pajisje të reja dhe më pak rinovim pas aktualizimit
  • OPEX: Konsum më i ulët energjie dhe kosto më të ulëta mirëmbajtjeje - falë sistemit të zëvendësimit me efikasitet të lartë
  • Mbajeni biznesin tuaj në funksionim të pandërprerë dhe parandaloni kohën e paplanifikuar jashtë shërbimit
 • Vlerë më e lartë prone

  • Ambiente dhe komoditet i përmirësuar nga një sistem i përditësuar ftohjeje dhe ngrohjeje me efikasitet të lartë - në përputhje me legjislacionin evropian
  • Gjurmë e përmirësuar e CO2 – përmirëson kënaqësinë e përdoruesit dhe lejon certifikimin e gjelbër të ndërtesës
 • Pa rrezik, garantuar nga Daikin

  • Garanci e plotë për pajisjet e reja kombinuar me komponentët tashmë ekzistues
  • Pastrimi i automatizuar i tubacioneve dhe mbushja me agjent ftohës siguron funksionim pa probleme
 • Ekonomia cirkulare

  • Ripërdorimi i materialeve redukton nevojën për burime të reja natyrale
  • Reduktim i mbetjeve të panevojshme
  • LOOP nga Daikin: Njësitë tona ripërdorin agjent ftohës të ricikluar duke kursyer mbi 250 000 kg prodhim agjenti ftohës të virgjër çdo vit!

Mbyllja e ciklit: drejt një ekonomie cirkulare

Ripërdorni agjentin ftohës ekzistues, dhe shmangni prodhimin e më shumë se 250 000 kg gaz F të virgjër në vit.

Njësitë VRV IV+ dhe Q-series tani disponohen me shpërndarjen e agjentit ftohës të ricikluar të certifikuar. Bëni një zgjedhje pozitive për mjedisin duke zgjedhur një produkt VRV L∞P nga Daikin!

bg-image

Hoteles Santos

Për një kompleks hoteli zëvendësimi i të gjithë sistemit të ajrit të kondicionuar nënkupton

humbje masive biznesi në një periudhë të gjatë. Ky projekt vërteton se ka një zgjidhje efikase në kosto

dhe që kursen kohën e cila redukton dramatikisht kostot e përdorimit.

  bg-image

  Merlin Properties

  Detyra ishte të ndërroheshin njësitë e brendshme dhe të jashtme të një sistemi R-22 të instaluar në vitin 1996.

  Shikoni se si u realizua kjo.

   Zgjidhje zëvendësimi për pronarët e shtëpive

   Me zgjidhjet tona të zëvendësimit, pronarët e shtëpive mund ta aktualizojnë pompën e tyre të nxehtësisë me teknologjitë më të fundit për të arritur komoditetin maksimal. Kostot e instalimit mbeten të ulëta, sepse nevojitet të ndërrohen vetëm njësitë e jashtme dhe të brendshme.

   Si pronar shtëpie, ju mund të përfitoni nga:

   Burimet

   Mësoni më shumë rreth zgjidhjeve tona të zëvendësimit

   bg-image

   Rasti i The Bloomsbury Hotel

   Mësoni se si ndihmuam që The Bloomsbury Hotel të ulte përdorimin e energjisë së ndërtesës së tyre, të ulte emetimet e CO2 me 30% dhe të përmirësonte nivelet e komoditetit për klientët duke optimizuar kontrollin e klimës.

    bg-image

    Rasti i Torre Serenissima

    Një ndërtesë zyrash 11 katëshe, Torre Serenissima shërben si selia qendrore e Autostradës Breshia-Padova në Verona, Itali. E pajisur me një sistem të vjetruar me agjent ftohës R-22, ne i dhamë Torre Serenissima një përditësim të plotë për të ofruar më shumë efikasitet në energji dhe komoditet.

    Më shumë informacion dhe përllogaritje për fitimet tuaja të mundshme në efikasitet

    Burimet e pronarit të ndërtesës

    Burimet e instaluesit

    Eksploroni produktet tona