Skip to main content

Daikin kryeson në garën drejt efikasitetit sezonal

bg-image

Pionier i inovacionit

Misioni ynë bazohet në inovacionin dhe një angazhim për t'u dhënë konsumatorëve produktet më ekologjike dhe me më shumë efikasitet energjie. Kur Bashkimi Evropian nxori Direktivën e Ecodesign (2009/125/EC), një akt legjislativ që cakton standardet minimale të efikasitetit për produktet e lidhura me energjinë, ne ishim të përgatitur për sfidën.

Në vitin 2010, Daikin u bë prodhuesi i parë i HVAC-R që prezantoi efikasitetin sezonal: Një metodë inovative për të zhvilluar dhe prezantuar teknologji me më shumë efikasitet energjie për produktet e veta për të reduktuar kostot dhe dëmtimin e mjedisit.

Kjo nismë krijoi bazat që Daikin të bëhej një lider proaktiv jo vetëm për të qenë në përputhje me legjislacionin e ardhshëm, por për ta tejkaluar atë me teknologjitë dhe produktet tona të përparuara.

Çfarë është efikasiteti sezonal?

Efikasiteti sezonal mat efikasitetin e vërtetë të energjisë të pajisjeve të ngrohjes dhe të ftohjes gjatë një periudhe njëvjeçare. Ndryshe nga sistemet e vjetra të ngrohjes dhe të ftohjes, efikasiteti sezonal monitoron operacionet e përditshme për të përfshirë luhatjet e temperaturës dhe periudhat në gjendje gatishmërie. Pas një viti, të dhënat e efikasitetit sezonal japin një pamje të përgjithshme më të thellë dhe më të besueshme të konsumit të energjisë të sistemeve. Kjo do t'i ndihmojë klientët që të ndërmarrin hapat e duhur për të reduktuar gjurmën ekologjike të sistemit të tyre.

Efikasiteti sezonal dhe etiketat e energjisë

Për të siguruar arritjen e këtyre standardeve të efikasitetit të energjisë, Direktiva Ecodesign e Bashkimit Evropian kërkon që një gamë produktesh Daikin të afishojnë një etiketë uniforme energjie. Këto etiketa energjie tregojnë efikasitetin e energjisë të pajisjeve të ngrohjes dhe të ftohjes dhe u lejojnë klientëve të krahasojnë me lehtësi produktet.

Përdorimi inteligjent i energjisë

Që prej vitit 2010, Daikin ka prezantuar efikasitetin sezonal në gamën e gjerë të produkteve të veta për t'i ndihmuar klientët të ulin kostot dhe të arrijnë nivele më të larta të efikasitetit të energjisë. Eksploroni disa prej zgjidhjeve moderne të klimës të Daikin që përdorin efikasitetin sezonal për të arritur kërkesat e sektorëve industrialë, komercialë dhe rezidencialë.

 • Daikin Sky Air

  Sky Air është gama kryesuese në industri e Daikin për njësitë komerciale të lehta. Projektuar për energji optimale sezonale, gama e Sky Air arrin nivele energjie deri në A++ në ftohje dhe në ngrohje.

 • Daikin Split

  Sistemi split i Daikin përfshin një gamë të gjerë njësish të jashtme që plotësojnë standardet në dizajn dhe performancë. Veçoritë e kursimit të energjisë të tilla si syri inteligjent dhe programuesit javorë të kohës arrijnë efikasitet sezonal deri në A+++.

 • Daikin VRV

  Teknologjia VRV e Daikin është projektuar të arrijë efikasitet të lartë sezonal në sektorin komercial. Variable Refrigerant Temperature (VRT) siguron që gama VRV të arrijë nivelet më të larta të komoditetit dhe efikasitetit për përdoruesit.

 • Çillerët e Daikin

  Çillerët e Daikin kanë teknologjitë më të përparuara për të ofruar efikasitetet më të larta të energjisë dhe kostot më të ulëta të përdorimit.

 • Daikin Altherma

  Si pompa e nxehtësisë më e shitur në treg, Daikin Altherma ofron emetime më të ulëta përmes prodhimit ekologjik të energjisë dhe teknologjisë miqësore për mjedisin.