Merrni nën kontroll komoditetin dhe kostot e energjisë së ndërtesës suaj të madhe

Merrni nën kontroll komoditetin dhe kostot e energjisë së ndërtesës suaj

Me zgjidhjet e Daikin për zyrat dhe ndërtesat e mëdha, do të reduktoni në mënyrë të konsiderueshme kostot e punës me zgjidhjet e klimës me efikasitet në energji.

Fokusohuni në biznesin tuaj

Klima juaj është prioriteti ynë. Me zgjidhjet e Daikin për klimën, ju dhe punonjësit tuaj mund të punoni në komoditet. Ne ju ofrojmë zgjidhjen më efikase në energji, në mënyrë që të mund të fokusoni energjinë tuaj te biznesi juaj.

Investoni në efikasitetin e energjisë

Investimi në një zgjidhje të Daikin ju kursen para në planin afatgjatë. Kostot e ngrohjes dhe ftohjes përbëjnë të paktën 50% të konsumit tuaj të energjisë, që do të thotë se instalimi i një klime me efikasitet në energji ka ndikim të konsiderueshëm në kostot e përgjithshme të energjisë.

energyefficiency_offices.png

Përfaqësuesi juaj personal i Daikin

Për të garantuar shërbimin më të mirë ndaj klientit, projektit tuaj i caktojmë një pikë të vetme kontakti të Daikin. Ky përfaqësues është i gatshëm t'ju ndihmojë gjatë të gjitha fazave të projektit tuaj, nga ideja fillestare deri te mirëmbajtja pas instalimit.

Një zgjidhje e plotë për kontrollin e klimës në ndërtesën tuaj

Nga ngrohja me efikasitet energjetik dhe ajri i kondicionuar, deri te Building Management Systems (Sistemi Menaxhues i Ndërtesave), ne kemi zgjidhje për klimën në zyrat dhe ndërtesat tuaja të mëdha. Mësoni më shumë rreth mundësive të disponueshme për ndërtesën tuaj.

1 5 4 2 3 6 building.jpg

1. Entrance & Reception

  • Minimise hot and cold air loss via the entrance with our Biddle Air Curtains and experience up to 72% in savings by connecting it to our heat pumps instead of electricity.
  • Smart programmes make climate control easy throughout the entire building and our Building Management System (BMS) allows you to integrate and control all aspects of your building (heating, cooling, electricity, lighting, elevators, etc.)

2. Office space

  • The unique, fully flat cassette integrates seamlessly into false ceilings and won't disturb office concentration with its quiet operation.
  • Breathe in fresh and healthy air that is free of mould and allergens.

3. Conference Room

  • Accommodate high ceilings by installing underfloor heating to heat the air close to the ground.

4. Kitchen & restroom

  • Easily integrate hot water solutions for kitchens and restrooms.

5. Server room

  • Reliable infrastructure cooling down to -20°C for your server rooms.

6. Meeting room

  • The intelligent eye directs airflow away from people and automatically switches the unit to energy-saving mode or turns it off when it detects that the room is empty.

Larmia e pajisjeve tona të brendshme është projektuar për t'u integruar në mënyrë të përsosur me zyrat tuaja.

Kasetë, zyra dhe ndërtesa të mëdha

Kasetë

Kasetat tona për tavane janë projektuar që ajri të qarkullojë në mënyrë optimale në të gjitha llojet e hapësirave të vogla dhe të mëdha, ndërkohë lirojnë hapësirë në mure dhe në dysheme. Me gamën më të madhe në treg, ne garantojmë një përshtatje të përkryer me ndërtesën tuaj dhe strukturën e enterierit. Me gamën më të madhe në treg, ne garantojmë një përshtatje të përkryer me ndërtesën tuaj dhe strukturën e enterierit.

Zbuloni kasetën tonë plotësisht të sheshtë

Zbuloni kasetën me qarkullim rrethor

zgjidhje për zyrë njësi e fshehur në tavan

Njësi e fshehur në tavan

Njësitë e fshehura në tavan janë ideale për të gjitha llojet e enterierit sepse ato ndërthuren në mënyrë të përkryer me çdo enterier. Ato instalohen brenda tavaneve të lëshuara në mënyrë të tillë që vetëm grilat e ajrosjes janë të dukshme.

me montim në mur, zyra

Me montim në mur

Njësitë tona me montim në mur janë të njohura për dizajnin e tyre në mbarë botën. Pamja e tyre elegante i jep kontrollit të klimës një paraqitje moderne.

E varur në tavan, zyra dhe ndërtesa të mëdha

E varur në tavan

Kasetat me varje në tavan janë projektuar për të qenë fleksibile. Kjo është zgjidhja ideale për hapësirat të cilat të cilat nuk kanë tavane të lëshuara ose kanë hapësirë të kufizuar në dysheme. Kontrollet individuale të fletëve dhe këndet e shumta të daljes së ajrit e bëjnë shumë të lehtë përshtatjen në çdo enterier.

Me qëndrim në dysheme, zyra dhe ndërtesa të mëdha

Me qëndrim në dysheme

Njësi me qëndrim në dysheme janë ideale për dhomat me tavane të larta. Afërsia e tyre me tokën është optimale për ngrohjen dhe ftohjen e perimetrit.

Përmirësoni ose zëvendësoni me lehtësi zgjidhjen tuaj ekzistuese të klimës.

Njësitë e Daikin konsiderohen si "të gatshme për zëvendësim". Me kursime të larta të energjisë dhe kosto minimale të instalimit, me shpejtësi do të riktheni kostot e investimit.

replacement_logo.png
Ripërdorni tubacionet dhe lidhjet elektrike ekzistuese

Të projektuara për instalime të shpejta, zgjidhjet tona për zyrat dhe ndërtesat e mëdha ripërdorin tubacionet dhe lidhjet elektrike ekzistuese për të eliminuar kostot e tepërta dhe për të minimizuar kohën joproduktive.

Minimizoni kostot e instalimit, zyra dhe ndërtesa të mëdha

Njësitë fleksible, siç janë kasetat plotësisht të sheshta të Daikin, përshtaten direkt në pllakat standarde të tavanit për të minimizuar kostot e instalimit.

Integrohet me pajisje të palëve të treta, zyra dhe ndërtesa të mëdha

Intelligent Touch Manager është një sistem menaxhimi biznesi që integrohet me pajisjet tuaja të palëve të treta.

Nga zyrat e vogla deri te gradaçelat e mëdha

Sado i vogël apo i madh të jetë projekti juaj, ne kemi zgjidhje për ngrohje dhe ftohje që i përshtaten ndërtesës suaj. Gjeni zgjidhjen e duhur që i përshtatet madhësisë apo nevojës së ndërtesës suaj.

office-small-710x460.png

Zyrat e vogla

Zgjidhja jonë Sky Air është ideale për hapësirat e vogla, me kontrolle të ndara për secilën njësi.

Springbok_Daikin17_MarieMero-229.png

Objektet afariste të mesme

Zgjidhjet tona VRV mund të plotësojnë të gjitha nevojat tuaja të klimës. Ideale për hapësirat e vogla dhe të mesme, me opsione për kontrollimin e njësive në mënyrë të centralizuar ose individualisht.

Office-large-710x460.png

Objektet afariste të mëdha dhe gradaçelat

Çillerët dhe pajisjet e ajrit janë zgjidhja optimale për hapësirat e mesme dhe të mëdha, dhe mbulojnë të gjitha nevojat tuaja të klimës duke përdorur një sistem të menaxhuar në mënyrë të centralizuar.

Office-lobby-710x460.png

Hollet e mëdha të zyrave

Perdet e ajrit Biddle përmirësojnë stabilitetin e klimës së brendshme duke reduktuar humbjen në ngrohje dhe ajër të kondicionuar. Perdet e ajrit Biddle e rrisin efikasitetin në energji deri në 72%.

offices-controls.png

Kontrolle inteligjente

BMS (Sistemi Menaxhues i Ndërtesave) dhe Intelligent Touch Manager ju lejojnë të kontrolloni klimën tuaj nga çdo vend dhe në çdo kohë. Zgjidhni mes kontrolleve me menaxhim në mënyrë të centralizuar ose lokale, vendosni programet e kohëmatësve, optimizoni konsumin e energjisë me mjetet e menaxhimit të energjisë dhe integroni lehtë me pajisjet e palëve të treta.

freshair.png

Ajër i freskët

Sillni ajër të freskët dhe të shëndetshëm me njësitë tona të trajtimit të ajrit. Ato janë ideale për ambientet e mesme dhe shumë të mëdha dhe të përshtatshme me të gjitha zgjidhjet e Daikin duke përdorur sistemin tonë të kondicionimit të ajrit.

Immogra office

Immogra case

Read how Daikin’s VRV IV system delivers modern aesthetics with invisible integration of HVAC.

Claerhout Communication House office case

Read about why advertising agency Claerhout Communication House opted for our VRV total solution for their new open landscape office building.

Claerhout Communication house
Velocity

Velocity case

Learn how Daikin helped Velocity improve its green credentials by installing a Daikin VRV heat recovery system.

VMD business centre case

Discover how our heat pumps provided a total climate solution for Croatia's tallest office building.

VMD business centre
Crystal Tower

Crystal tower case

Discover how Daikin provides a modern, energy-efficient and versatile air conditioning solution for the entire building.

Torre Serenissima case

An 11-storey office building, the Torre Serenissima serves as the headquarters of the Brescia Padova Motorway in Verona, Italy. Equipped with an outdated R-22 refrigerant system, we gave the Torre Serenissima a full upgrade to deliver more energy efficiency and comfort.

Torre Serenissima
supplier_serviceprovider1200x340.jpg
 

We are there for you

A well-maintained HVAC system adds value and continuity. Taking steps to prolong your installation's working life ensures your employee's productivity and health is not disrupted.

Mësoni më shumë