Sistemi Daikin VRV 5

Rikuperimi i nxehtësisë VRV 5

Drejt dekarbonizimit të industrisë së HVAC

Ndërtojmë së bashku një trashëgimi ekologjike

Të nxitur nga një angazhim për të arritur emetime net-zero CO₂ deri në vitin 2050, ne ofrojmë klimë të sigurt, të shëndetshme dhe komode në ambiente të brendshme gjatë gjithë ciklit të jetës së ndërtesës duke përdorur teknologji të fjalës së fundit.​

Rikuperimi i nxehtësisë VRV 5 përbën një etapë kyçe në rrugën drejt dekarbonizimit të ndërtesave komerciale.​

Inverteri i Sistemit Daikin VRV 5

Kampion i ekologjisë

Rikuperimi i ri i nxehtësisë VRV 5 përfaqëson të ardhmen e HVAC-R komerciale, duke u mundësuar klientëve të reduktojnë shumë gjurmën e CO2 të ndërtesës së tyre përmes:​

  • Integrimit të lehtë të teknologjisë së pompës së nxehtësisë në ndërtesat e reja dhe ato ekzistuese
  • Përdorimit të agjentit ftohës R-32, reduktimit të ndikimit në ngrohjen globale të agjentit ftohës me 71% krahasuar me R-410A​
  • Një efikasiteti sezonal më të lartë krahasuar me serinë e mëparshme, matur me njësi të brendshme në jetë reale
  • Rikuperimit inovativ të nxehtësisë me 3 tuba, që rikuperon dhe riqarkullon nxehtësinë mes hapësirave me nevoja të ndryshme termike
  • Integrimit me ajrosje tepër të lartë që kontribuon në një mjedis të shëndetshëm të brendshëm

Fleksibilitet i pashoq direkt nga kutia.

Teknologjia Shîrudo

Me teknologjinë Shîrudo sistemi juaj VRV 5 kujdeset për përdorimet në dhoma të vogla në ndërtesën tuaj, pa qenë nevoja për masa shtesë, pajisje në terren apo investime shtesë në terren.

Falë masave të integruara që në fabrikë, Daikin merr përsipër përgjegjësinë e plotë rreth pajtueshmërisë për standardet e produktit duke ofruar njëkohësisht fleksibilitet maksimal, nëse dizajni vërtetohet në Xpress dhe respektohen disa kërkesa të thjeshta instalimi.

Gama më e gjerë e njësive të brendshme të dedikuara R-32

Njësitë e brendshme R-32 VRV të projektuara posaçërisht ofrojnë fleksibilitet maksimal për të gjitha konfigurimet e dhomave. Një zgjedhje kapacitetesh që varion nga 1,1 kw deri në 31,5 kw mbulon me lehtësi të gjitha madhësitë e mundshme të dhomave.

Sistemet mund të kontrollohen me Google dhe Alexa

Si funksionon rikuperimi i nxehtësisë?​

ftohje dhe ngrohje njëkohësisht

Sistemet tona inovative të rikuperimit të nxehtësisë lejojnë ftohje dhe ngrohje në të njëjtën kohë. Kjo lejon kontroll të komoditetit individual duke mundësuar njëkohësisht praktikisht ngrohje falas duke transferuar nxehtësinë nga zonat që kërkojnë ftohje në zonat që kërkojnë ngrohje.​

ftohje dhe ngrohje njëkohësisht

Sistemet tona inovative të rikuperimit të nxehtësisë lejojnë ftohje dhe ngrohje në të njëjtën kohë. Kjo lejon kontroll të komoditetit individual duke mundësuar njëkohësisht praktikisht ngrohje falas duke transferuar nxehtësinë nga zonat që kërkojnë ftohje në zonat që kërkojnë ngrohje.​

Bluevolution

Avantazhet e R-32

  • Potencial më i ulët i ngrohjes globale (GWP): vetëm 1/3 e R-410A
  • Më pak mbushje me agjent ftohës: 15% më pak krahasuar me R-410A
  • Efikasitet më të lartë të energjisë
  • Agjent ftohës me një komponent, i lehtë për t’u trajtuar dhe ricikluar

Ndikimi potencial në ngrohjen globale -71%