refrigeration_header.png

Zgjidhje kryesuese për sistemet frigoriferike komerciale dhe industriale

Njësitë tona frigoriferike janë projektuar për besueshmëri dhe efikasitet në energji për të gjitha llojet e përdorimeve të vogla dhe të mëdha.

Efikasiteti i energjisë i Daikin

Efikasitet energjie

Teknologjitë tona të rikuperimit të nxehtësisë dhe të inverterit reduktojnë në mënyrë të konsiderueshme kostot tuaja të energjisë. Të konsideruara si zgjidhjet më të mirat në kategorinë e vet për ftohje frigoriferike komerciale, njësitë frigoriferike të Daikin janë deri në 50% më efikase në energji se njësitë e tjera. Ky efikasitet i lartë rezulton në kthim të shpejtë të investimit të kryer.

Dizajni kompakt i ftohjes frigoriferike

Dizajn kompakt

Reduktoni gjurmën tuaj të jashtme të instalimit me deri 60%, duke integruar të gjithë komponentët tuaj të ftohjes frigoriferike dhe kondicionimit të ajrit në një njësi të vetme kondensimi të paketuar.

Ftohje frigoriferike produkt rezistent

Produkt rezistent

Njësitë e jashtme të Daikin testohen rreptësisht në fabrikat tona. Kasa e tyre rezistente ndaj kushteve të motit dhe teknologjia e besueshme garanton jetëgjatësi më të lartë të produktit, edhe në kushtet më të ashpra të motit.

Ftohje frigoriferike aplikim fleksibël

Aplikim fleksibël

Të afta të përballojnë një gamë të lartë temperaturash nga 10°C deri -45°C. Për shkak të kësaj, ato janë të përshtatshme për shumë aplikime të ndryshme frigoriferike dhe ngrirjeje!

Funksionim i besueshëm

Secila njësi Daikin testohet rreptësisht në fabrikat tona gjatë gjithë montimit të saj. Me teknologjitë dhe dizajnët lider, njësitë tonë të ftohjes frigoriferike konsiderohen zgjidhja më rezistente në treg. Trajtimet kundër gërryerjes dhe kasat rezistente sigurojnë një jetëgjatësi të lartë, edhe në kushte të ashpra moti. Duke qenë se sistemet frigoriferike janë të domosdoshme për biznesin, ne kemi ngritur ekipe mbështetjeje për shërbim gjithëpërfshirës që janë të disponueshme për të reaguar menjëherë ndaj çdo emergjence.

Operatori i Daikin
Ajri i pastër Daikin

Plotësoni dhe tejkaloni rregulloret e gazeve F

Njësitë e ftohjes frigoriferike të Daikin plotësojnë objektivat më të fundit të rregullores së gazeve F. Duke integruar teknologjitë e përparuara, njësitë tona të ftohjes frigoriferike reduktojnë Ndikimin Total Ekuivalent në Ngrohje (TEWI) për të arritur efikasitet më të lartë në energji dhe gjurmë më të ulët karboni.

Agjentët ftohës me CO₂

Me agjentët ftohës me CO₂, ne po marrim hapin përfundimtar drejt arritjes së sistemeve ekologjike të ftohjes frigoriferike.

Ftohja frigoriferike me CO2
dyqan me frigorifer Vitale

Studim rasti: Prezzemolo & Vitale

Për dyqanin e ri Prezzemolo & Vitale në qendrën historike të Palermos, u instalua një sistem i përbërë nga njësi Daikin Zeas dhe VRV.

Të bashkuar në të ftohtë

Rreth blerjes së Zanotti

Me blerjen e Zanotti, Daikin tani mund të ofrojë një linjë të ndryshme produktesh për të gjitha aspektet e zinxhirit të ftohtë që variojnë nga ato që përdoren në prodhimin dhe transportin e ushqimeve (transporti rrugor) deri tek ato që gjenden pranë tregtarëve.

Rreth gamës së produkteve të Zanotti

Gama tregtare e Zanotti përmban një gamë të gjerë njësish që përdoren për ftohje frigoriferike në restorante, supermarkete dhe qendra shpërndarjeje.

Sistemet speciale të trajtimit të ajrit janë të disponueshme për maturimin e sallameve dhe djathërave, ruajtjes dhe rafinimit të verërave, ftohjet në silos për drithërat dhe farërat.

Përveç gamës së produkteve komerciale, Zanotti ka një gamë të plotë për ftohjen frigoriferike gjatë transportit dhe ftohjen industriale për aplikime si p.sh. industria ushqimore, impiante shkencore, salla patinazhi,...

United-in-cold.png

Zgjidhjet tona më të pëlqyera për ftohje frigoriferike

Njësi kondensimi ZEAS

Njësi kondensimi ZEAS

 • Për ftohje frigoriferike komerciale
 • Njësi kondensimi me inverter DC
 • Redukton konsumin e energjisë me 10-35% krahasuar me teknologjitë e ftohjes frigoriferike pa inverter
 • Gjurmë e vogël dhe lehtësi instalimi brenda dhe jashtë
 • Opsione kontrolli inteligjent
 • Teknologjitë e përmirësuara dhe cilësimet arrijnë funksionim pa zhurmë
Daikin Conveni Pack

Conveni-Pack

 • Për çiller, ngrirje, ftohje komoditeti dhe ngrohje komoditeti komerciale të vogël dhe të madhe
 • Inverteri DC dhe teknologjia e rikuperimit të nxehtësisë
 • Redukton konsumin e energjisë deri në 50% krahasuar me teknologjitë pa inverter
 • Dizajni modular lejon instalim fleksibël në hapësira komerciale të vogla dhe të mëdha
 • Teknologjitë e përmirësuara dhe cilësimet arrijnë funksionim pa zhurmë
Daikin Conveni Pack

CO2 Conveni-Pack

Sistem kompakt për kapacitet frigoriferik me temperaturë mesatare, ftohje dhe ngrohje ambienti, me rikuperim nxehtësie dhe pompë nxehtësie

 • Reduktim i konsumit të energjisë deri në 50%
 • Emetime më të ulëta CO₂
 • Për aplikime të vogla deri të mesme në: njësi shitjeje ushqimore të vogla deri të mesme; aplikime në kuzhina komerciale; dyqane fermerësh dhe bio; zgjidhje për njësi shitjeje në pika karburanti
 • Kursim hapësire dhe fleksibilitet në instalim
 • Komoditet i përmirësuar brenda dyqanit
 • Nivel i ulët zhurme
 • Rikuperimi i nxehtësisë
 • Funksion i integruar i pompës së nxehtësisë

Mësoni më shumë

Ftohje frigoriferike për çdo lloj ndërtese

Qoftë kur jeni pronar dyqani, menaxher hoteli apo drejtoni një impiant industrial, zgjidhjet frigoriferike të Daikin do ta mbajnë ambientin tuaj të freskët. Fillojeni projektin tuaj me ne duke zgjedhur llojin e ndërtesës.