Skip to main content

Gama e çillerit dhe pompës së nxehtësisë Bluevolution

Rezultati i përvojës së parivalizuar të Daikin në zhvillimin e teknologjisë R-32

bg-image

"Daikin", kompania e parë në botë që prezanton një gjeneratë të re të serisë së çillerëve me kompresor spiral me ftohje me ajër me agjent ftohës R-32.

Daikin është vazhdimisht lider në teknologjinë e çillerëve, duke u përpjekur përsëri për inovacion. Me gjeneratën e re të çillerëve dhe pompave të nxehtësisë me R-32, Daikin e ka shtrirë gamën e Bluevolution në kapacitete më të mëdha, duke lejuar edhe aplikime komerciale për të përfituar nga përdorimi i agjentit ftohës R-32.

bg-image

Pse ka prezantuar "Daikin" modelet R-32?

Potenciali i ngrohjes globale (GWP) i R-32 në vetëm 675. Vetëm dy të tretat krahasohet me një agjent ftohës me përdorim të zakonshëm si R-410A. Falë klasifikimit me ndezshmëri të ulët (R-32 i përket kategorisë së klasit A2L në ISO817), mund të përdoret në mënyrë të sigurt në shumë aplikime duke përfshirë sistemet me ftohje me ujë. Më pas, si agjent ftohës me një komponent, ai është gjithashtu më i lehtë për t'u ricikluar dhe ripërdorur, që është një bonus tjetër mjedisor.

Pse të zgjidhni agjentin ftohës R-32

Në fakt, agjenti ftohës R-32 konsiderohet si agjenti ftohës më i balancuar në lidhje me Ndikimin në mjedis, Efikasitetin në energji, Sigurinë dhe Efikasitetin në kosto për pajisjet e kondicionerëve dhe pompave të nxehtësisë.

Le të fillojmë analizimin e si R-32 iu përgjigjet aspekteve kryesore që duhen konsideruar kur zgjedhim agjentin ftohës: kostoja e përballueshme, mbrojtja e mjedisit dhe siguria.

 • Ekologjia

  R-32 ka potencial zero për varfërimin e ozonit, ndërsa GWP (Potenciali i ngrohjes globale) është 675, dy të tretat më pak se R-410A. Ai mund të reduktojë volumin e mbushjes me 30% krahasuar me R-410A. E gjithë kjo mund të rezultojë në një ulje 76% në emetimet e CO2 krahasuar me teknologjinë tradicionale.

  R-32 mund të riciklohet lehtë. Ai mund të rikuperohet gjatë operacioneve të mirëmbajtjes, dhe më pas të ripërdoret.

 • Efikasiteti i energjisë dhe kostos

  Duke qenë se R-32 e transmeton nxehtësinë në mënyrë efikase, ai mund të reduktojë konsumin e energjisë elektrike krahasuar me pajisjet që përdorin R-410A.

  R-32 është i lehtë dhe i lirë për t’u instaluar dhe mirëmbajtur në kohë, ai lejon dizajne kompakte me kosto efikase dhe minimizon kostot e përgjithshme të investimit duke reduktuar kostot e funksionimit të sistemeve dhe të mirëmbajtjes.

 • Siguria

  R-32 është jotoksik dhe klasifikohet si agjent ftohës i Klasit A2L (me ndezshmëri të ulët) sipas standardit ndërkombëtar ISO817:2014

  ISO 817:2014 e ndan ndezshmërinë e agjentëve ftohës në 4 kategori:
  Klasi 1 (nuk ka përhapje të flakës), Klasi A2L (Me ndezshmëri të lartë), Klasi 2 (I ndezshëm) dhe Klasi 3 (Me ndezshmëri më të lartë).

Një tablo mbi politikën e agjentëve ftohës të Daikin dhe përgjigjja ndaj nevojave të reja

Agjentët ftohës janë më shumë se kurrë të nevojshëm pasi nevojat për ftohje dhe ngrohje në botën tonë janë në rritje. Ndërsa zgjidhjet e së kaluarës me agjentë ftohës mund të kishin pasur pasoja në mjedisin e sotëm, është e rëndësishme të gjejmë zgjidhje që i rezistojnë të nesërmes për sfidat aktuale tani. Ky është objektivi kryesor i Daikin. Duke kontribuuar në zbutjen e ndikimit mjedisor të agjentëve ftohës me një qasje gjithëpërfshirëse gjatë gjithë ciklit të jetës të agjentit ftohës dhe pajisjeve. ​

Kur zgjidhni një agjent ftohës, aspektet kryesore për t’u marrë parasysh zakonisht janë siguria, përballueshmëria dhe mbrojtja e mjedisit. Është një çështje ekuilibri midis këtyre aspekteve dhe faktorëve të ndryshëm. Sigurisht, zgjedhjet mund të ndryshojnë në varësi të përdorimit, pasi nuk ekziston një zgjedhje e vetme perfekte për çdo aplikacion. Por ndryshimet e fundit të prezantuara nga rregulloret e reja ndërkombëtare kanë çuar në zhvillime të reja në botën e agjentëve ftohës, gjë që ka qenë lëvizja drejt agjentëve ftohës me GWP më të ulët në vitet e fundit. ​

Daikin, si kompani e cila ka një ekspertizë unike që vjen nga prodhimi si i agjentëve ftohës, ashtu edhe pajisjeve, ka identifikuar agjentin ftohës R-32 si agjentin ftohës më të ekuilibruar për sa i përket ndikimit në mjedis, efikasitetit energjetik, sigurisë (R-32 klasifikohet si A2L - me ndezshmëri të ulët) dhe efikasitetin në kosto për pajisjet e kondicionerëve dhe pompat e nxehtësisë. Kjo është arsyeja pse Daikin beson te R-32.

bg-image

Gama Bluevolution do të zgjerohet me prezantimin e një serie të re që plotëson këtë familje të produkteve të Daikin për segmentin e kondicionerëve komercialë.

Gama Bluevolution është e prodhuar për teknologji moderne dhe të përparuara me agjentin ftohës R-32. Këto produkte synojnë të reduktojnë në mënyrë të konsiderueshme ndikimin në mjedis të teknologjive të kondicionerëve për sektorin komercial. E gjitha kjo, pa ndikuar në performancën e njësive dhe mundësinë e tyre për të prodhuar nivelin e kërkuar të komoditetit. Kontaktoni për të mësuar më shumë!

Agjentët ftohës janë më shumë se kurrë të nevojshëm pasi nevojat për ftohje dhe ngrohje në botën tonë janë në rritje. Ndërsa zgjidhjet e së kaluarës me agjentë ftohës mund të kishin pasur pasoja në mjedisin e sotëm, është e rëndësishme të gjejmë zgjidhje që i rezistojnë të nesërmes për sfidat aktuale tani. Ky është objektivi kryesor i Daikin. Duke kontribuuar në zbutjen e ndikimit mjedisor të agjentëve ftohës me një qasje gjithëpërfshirëse gjatë gjithë ciklit të jetës të agjentit ftohës dhe pajisjeve.

Daikin, si kompani e cila ka një ekspertizë unike që vjen nga prodhimi si i agjentëve ftohës, ashtu edhe pajisjeve, ka identifikuar agjentin ftohës R-32 si agjentin ftohës më të ekuilibruar për sa i përket ndikimit në mjedis, efikasitetit energjetik, sigurisë (R-32 klasifikohet si A2L - me ndezshmëri të ulët) dhe efikasitetin në kosto për pajisjet e kondicionerëve dhe pompat e nxehtësisë. Kjo është arsyeja pse Daikin beson te R-32 dhe vazhdon të zhvillojë teknologji të reja bazuar në këtë agjent ftohës.

Qëndroni në kontakt për më shumë informacion mbi prezantimin e produktit të ardhshëm!