Skip to main content
Serpentinë DX për përpunimin e ajrit

EKVDX-A

Ngrohje ose ftohje vijuese e ajrit të freskët për të ulur ngarkesën në sistemin e kondicionimit të ajrit
EKVDX-A

Karakteristikat e produktit

  • Krijon një mjedis të brendshëm të cilësisë së lartë duke para-kondicionuar ajrin hyrës të freskët
  • Maximum installation flexibility thanks to separate DX coil
  • Can be integrated in both R-32/R-410A VRV systems
  • Wide range of units covering fresh air flows of 500 up to 2,000 m³/h
  • High ESP up to 150Pa

Dokumentimi

Shkarko gjuhën

Shkarko gjuhën