Skip to main content

Intelligent Tablet Controller

Kontrolloni shumë zona dhe ndërtesa nga një ekran me prekje i centralizuar ose në linjë me Daikin Cloud Service.

E lehtë për t'u përdorur

Ndërfaqja intuitive e ekranit me prekje e bën të lehtë kontrollin e klimës suaj

Monitorim i energjisë

Krahasoni konsumin e energjisë të vendndodhjeve të ndryshme me caktimin e etapave

Kontrolli i shumë vendndodhjeve

Kontrolloni deri në 32 njësi për vendndodhje përmes Daikin Cloud Service në linjë

Zbatime tregtare

Intelligent Tablet Controller është ideal për të gjitha llojet e nevojave komerciale të vogla dhe të mesme

Kontroll i centralizuar për shumë zona

Ambientet tregtare kanë konsum të lartë energjie dhe shpesh kanë zona të ndryshme, të cilat kërkojnë veçmas ngrohje, ftohje, ndriçim, ftohje frigoriferike dhe ajrosje. intelligent Tablet Controller ju ofron një zgjidhje për të kontrolluar të gjitha këto ndryshore nga një ndërfaqe e centralizuar e vetme ose përmes Daikin Cloud. Duke ofruar një zgjidhje totale që mund të menaxhojë zona të ndryshme, ju maksimizoni efikasitetin e energjisë, reduktoni konsumin e energjisë dhe rrisni komoditetin tuaj si klient.

Kontroll i centralizuar për shumë zona
Kontrolloni nga një deri në një pafundësi zonash me Daikin Cloud Service.

1. Kuzhinë - Kontroll individual nga personeli
2. Depo - Reduktoni kostot e energjisë për zonat jo për banim duke vendosur një gamë temperature të ndryshme dhe më të gjerë
3. Dhomë ndërrimi - Personalizoni cilësimet për të siguruar një zonë më të ngrohtë për dhomat e ndërrimit për komoditet maksimal të klientëve
4. Zonë shitjesh - Kohëmatësi vendoset në kushte përpara shitjes, gjatë shitjes dhe pas shitjes.

bg-image

Kontrolle intuitive me përdorim të lehtë

Ekrani modern me prekje për kontrollin lokal është projektuar për t'iu përshtatur çdo enterieri dhe ndërfaqja intuitive e bën sistemin shumë të lehtë për t'u përdorur.

Ju mund të kufizoni madje aftësinë e personelit për të ndryshuar cilësimet për përdorim optimal, duke siguruar njëkohësisht maksimumin e efikasitetit të energjisë dhe komoditetit të klientit.

Lidhja me Daikin Cloud

Kontrolloni ndërtesën tuaj nga çdo vendndodhje. Shërbimi ynë Daikin Cloud mund të lidhë disa vendndodhje ndërtesash dhe mund të aksesohet përmes çdo pajisjeje të lidhur me internetin. Instaluesit dhe teknikët kanë gjithashtu akses në renë kompjuterike në mënyrë që të mund të identifikohen në distancë dhe të fillojnë menjëherë zgjidhjen e problemeve nëse ndonjëherë ka ndonjë keqfunksionim. Ndërfaqja me përdorim të lehtë e bën kontrollin edhe më të thjeshtë dhe monitorimi automatik i konsumit të energjisë ju ndihmon të reduktoni kostot në planin afatgjatë.