Shërbimet e monitorimit në distancë

Shërbimet e monitorimit në distancë

Teknologjia më e fundit bashkë me shërbim të përkryer për të përmirësuar efikasitetin dhe besueshmërinë e instalimit tuaj HVAC-R.

Intelligent Network është një mënyrë me kosto efikase për të rritur sigurinë, kohën në punë dhe besueshmërinë e instalimit tuaj.

Ju ofrojmë një numër mënyrash për të menaxhuar produktet dhe instalimet tuaja në distancë. Nga monitorimi i performancës deri te logjika parashikuese dhe analiza dhe më shumë, Intelligent Network është një mënyrë me kosto efikase për të rritur sigurinë, kohën në punë dhe besueshmërinë e instalimit tuaj.

Planet e shërbimit të monitorimit në distancë

Ne ofrojmë tre plane shërbimi monitorimi për të mbështetur sistemin tuaj:

Alarmet dhe aplikacionet e uebit

 • Alarm 24/7 gjatë gjithë vitit dhe monitorim i ngjarjeve
 • Sistem alarmi i automatizuar
 • Marrje e përditësimeve të shërbimit përmes emailit
 • Akses në aplikacionin e uebit në distancë të Daikin

Monitorim aktiv

 • Analizim dhe kontroll i konsumit të energjisë
 • Planifikim i funksionimit të një njësie
 • Analizë diagnostikuese dhe e alarmeve nga specialistë teknikë
 • Zgjidhje me alarm jashtë vendit të instalimit
 • Mobilizim inteligjent i personelit të autorizuar

Mirëmbajtje në rrjet

 • Ekspertët e Daikin ofrojnë analizë dhe diagnostikim në distancë për alarmet
 • Shërbim i shpejtë dhe i besueshëm në distancë
 • Të gjitha nismat kombinohen me planin e duhur të shërbimit të Daikin

Përfitimet e monitorimit në distancë

Zbuloni avantazhet e përdorimit të shërbimeve tona të monitorimit në distancë.

Mbani në monitorim instalimin tuaj

 • Merrni në kohë reale informacione dhe njohuri rreth tendencave
 • Akses personal në ndërfaqen e bazuar në ueb
 • Nuk nevojitet softuer lokal

Akses te operatorët dhe specialistët e Daikin

 • Shërbimi më i mirë në kategorinë e vet
 • Merrni zgjidhje në distancë për të rregulluar problemet
 • Ndërhyrje kur është e nevojshme

Përmirësim i performancës së sistemit tuaj

 • Rritje e efikasitetit të energjisë
 • Mirëmbajtje parandaluese për të shmangur avaritë e mundshme
 • Pajtueshmëri e plotë me rregulloret e fundit

Kontrollet e Daikin Cloud

Daikin Cloud Service

Monitorim në distancë, kontroll dhe shërbim për sisteme komerciale DX

Daikin on Site

Monitorim në distancë, kontroll dhe shërbim për çillerët dhe njësitë e trajtimit të ajrit