Skip to main content

Mjetet e softuerëve

Për klientët

 • Aplikacioni 3D

  Daikin 3D është një aplikacion i synuar për klientët dhe instaluesit profesionistë, që ju lejon të zgjidhni kondicionerin dhe të shikoni në shtëpi PËRPARA se ta blini!

 • Daikin Psychrometrics Diagram Viewer

  Ky mjet synon të mbështesë të gjithë profesionistët dhe studentët e përfshirë në fushën e kondicionerëve, duke ditur vetitë e ajrit që përpunojmë.

 • QR Code Scanner

  Skanoni kodin QR që ndodhet në pllakën e specifikimeve të njësisë suaj Daikin dhe merrni akses të shpejtë në informacionet dhe shërbimet përkatëse të njësisë.

Për profesionistët

Për profesionistët tanë, Daikin ofron një shumëllojshmëri të gjerë mjetesh të softuerëve, që variojnë nga softueri “ekspres” i përzgjedhjes së pajisjeve deri te llogaritjet më të gjera të ngarkesës dhe mjetet e simulimit të energjisë. Ju lutemi gjeni disa shembuj të këtyre mjeteve më poshtë.

Të gjitha këto mjete janë të disponueshme në portalin e biznesit.
Ju lutemi kontaktoni me përfaqësuesin tuaj lokal të Daikin nëse doni të mësoni më shumë për të

Softueri i përzgjedhjes Multi Split

Mjeti i lehtë i përzgjedhjes i bazuar në ueb gamën tonë Multi Split. Ai ju lejon të zgjidhni sistemin më të përshtatshëm për nevojat individuale të secilit klient.

Shikojeni TANI

VRV Web Xpress

Mjet softueri përzgjedhjeje i bazuar në ueb për gamën e plotë të produktit VRV.

Mjeti është kryesisht për profesionistët, që do të thotë si për stafin e brendshëm (shitjet) dhe përdoruesit e jashtëm siç janë konsulentët, zyrat e inxhinierisë, instaluesit...

Softueri i përzgjedhjes për Altherma dhe Rotex

Ky mjet softuerik simulimi dhe përzgjedhjeje i bazuar në ueb për produktet e ngrohjes Daikin Altherma dhe Rotex.

Ky mjet, që synohet kryesisht për profesionistët e ngrohjes, bën të mundur zgjedhjen, nga gama jonë më e gjerë e produkteve rezidenciale të ngrohjes, e sistemit më të përshtatshëm për nevojat individuale të secilit klient.

Daikin | HSN

Heating Solutions Navigator

Ofroni zgjidhjen më të përshtatshme për shtëpinë e klientëve

 • Ndërfaqja miqësore për përdoruesin shfaq një gamë të gjerë zgjidhjesh për ngrohjen nga Daikin
 • Përllogaritja e ngarkesës së kërkuar të ngrohjes nga një përzgjedhje e thjeshtë intuitive ndaj një llogaritjeje më të thellë të detajuar dhomë pas dhome
 • Merren në konsideratë elementet specifike sipas vendit
 • Krijoni skica të personalizuara për tubacionet dhe instalimet elektrike
 • Lidhje me mjetin e përzgjedhjes së gazeve të çliruara për zgjidhjet bazuar në gazet
 • Vendosni konfigurimin e instalimit tuaj
 • Përmbledhje e të gjitha opsioneve specifikisht për instalimin tuaj
 • Lidhje e shpejtë me literaturën specifike për instalimin
 • Krahasoni përfitimet ekonomike dhe ekologjike të zgjidhjes së Daikin me një instalim tradicional për ngrohjen.
 • Ruani të gjitha informacionet tuaja në llogarinë tuaj Stand By Me
 • Konvertim i lehtë nga informacionet deri tek instalimi për të ftuar përdoruesin për shërbime shtesë pas shitjes
Daikin | Suita e aplikacionit BIM

Modelimi i informacionit të ndërtesës

Biblioteka e re BIM Objects e Daikin u jep mundësinë arkitektëve, konsulentëve dhe instaluesve të planifikojnë instalimin HVAC dhe të reduktojnë problemet në kohën e instalimit, duke reduktuar potencialin për gabime në dizajn dhe instalim, duke kursyer kohë dhe para.

Përzgjedhja e çillerëve bazuar në ueb

Daikin Applied Webtool është projektuar posaçërisht për produktet e aplikuara të Daikin, që lejon përzgjedhjen online, analizimin e energjisë dhe gjenerimin e printimeve teknike.

Të gjitha të dhënat ruhen në re kompjuterike, prandaj ju keni akses në të kudo.