Skip to main content

Politika e garancisë së Daikin

Daikin ka një politikë garancie të gjerë dhe transparente. Në kontrata specifike mund të përfitoni përveç garancisë për pjesët, edhe garanci për punën.

Garancia standarde

Garancia standarde

Ne ofrojmë një gamë garancish standarde që mbulojnë pajisjet tona të kondicionerëve, sistemet e aplikuara, pajisjet e ftohjes frigoriferike dhe të ngrohjes. Ne ofrojmë kushte të ndryshme garancie standarde të projektuara për të plotësuar nevojat tuaja të instalimit, nëse jeni anëtar i një prej programeve tona partnere.

Keni pyetje rreth periudhës suaj të garancisë?

Stand By Me

Stand By Me

Nëse keni një sistem ngrohjeje Daikin Altherma ose Hybrid, mund të kualifikoheni për zgjatje të garancisë përmes programit tonë Stand By Me.

Zgjatja e garancisë

Zgjatja e garancisë

Ne ofrojmë gjithashtu zgjatje të garancive për pajisjet tona të kondicionerëve, sistemet e aplikuara, pajisjet e ftohjes frigoriferike dhe të ngrohjes, që disponohen për blerje përpara transportit të pajisjes suaj.