Skip to main content

Pjesët e këmbimit dhe konsumit

Komponentë me cilësi të lartë për zgjidhje me cilësi të lartë

Komponentë të cilëve mund t’u besoni

Të gjithë komponentët që përbëjnë zgjidhjen e Daikin janë me cilësi të lartë. Kjo do të thotë se nëse një komponent zëvendësohet nga një instalues i Daikin, mund të jeni i sigurt se instalimi do të ruajë efikasitetin dhe performancën e vet maksimale.

Pjesët tona të këmbimit dhe konsumit disponohen në sasi të mëdha për një minimum prej 10 vitesh pas blerjes së instalimit tuaj. Në dyqanin tonë të furnizuar plotësisht dhe të hapur 24 orë në ditë, 7 ditë në javë, instaluesit mund të porosisin në një vend të vetëm dhe të marrin të gjithë komponentët që u nevojiten.