Skip to main content

Kontrollet e sistemit

Përfitoni nga kontrollet tona të sistemit për të menaxhuar dhe monitoruar sallën e impiantit të çillerit.

iCM intelligent Chiller Manager

Sistemi ynë i projektuar në fabrikë mund të optimizojë performancën dhe rrisë efikasitetin e sallës suaj të impiantit të çillerit.

iCM intelligent Chiller Manager
Funksionet kryesore të iCM

Funksionet kryesore

Kontrollet e sistemit tonë performojnë detyrat e mëposhtme:

  • Kontrollon disponueshmërinë e çillerit: përcakton nëse çillerët janë të disponueshëm bazuar në kontrollet e njësisë, komunikimin Modbus dhe statusin e pompës
  • Sekuencimi: përcakton se cilët çiller të disponueshëm do të punojnë në bazë të efikasitetit në energji
  • Fazimi: llogarit sasinë e duhur të energjisë për të plotësuar kërkesën e çillerit, duke marrë në konsideratë temperaturën dhe rrotullimin
  • Ndalimi: riciklon rendin e çillerëve për të plotësuar kapacitetet e kërkesës
  • Menaxhimi i cilësimeve: siguron që numri i çillerëve në punë të qëndrojë brenda një game të caktuar, pavarësisht kërkesës së kapacitetit

Lista e produkteve dhe specifikimet

iCM është i disponueshëm në dy versione:

iCM standard

  • iCM standard është një kontroll sistemi që përmban një bibliotekë me aplikime të caktuara paraprakisht. Ky sistem standard është i ndarë në tre konfigurime bazuar në sasinë e çillerëve dhe mjeteve periferike që mund të menaxhojë.

iCM i personalizuar

  • iCM i personalizuar është një kontroll i lirë sistemi që mbulon aplikimet që nuk i përmban versioni standard i iCM.
Lista e produkteve dhe specifikimet e iCM
Mundësitë e kontrollit dhe monitorimit në distancë

Kontroll dhe monitorim në distancë

iCM Intelligent Manager mund të lidhet gjithashtu me:

  • Daikin On Site, shërbimet tona të sistemit të monitorimit dhe kontrollit në distancë
  • BAS/BMS e përgjithshme përmes BACnet ose Modbus Modules, bazuar në protokollet onBACnet/IP ose Modbus RTU/RS-485
  • Built in HMI, Remote HMI, Web HMI dhe Daikin On Site për kontroll dhe konfigurim