Të fortë së bashku për cilësinë, politika e garancisë së Daikin

Politika e garancisë së Daikin për instaluesit

Për instaluesit disponohet gjithashtu edhe politika jonë transparente dhe e gjerë e garancisë, që mbulon pjesët e fabrikës dhe punën.

Politika Si të bëj kërkesë për garanci? Zgjidhja e garancisë Kthimet
header-contact-page-FXCQ-A_01-018.jpg

1. Politika

Përshkrimi i kushteve të garancisë.

2. Si të bëj kërkesë për garanci?

Përshkrimi i mënyrave të ndryshme për të bërë kërkesë për garanci

header_maintenance_service_1645px1080px.jpg
Transparency_tab_mobile.png

3. Zgjidhja e garancisë

Përshkrimi se si rimbursohet garancia

4. Kthimet

Shpjegimi se si duhet të kthehen pjesët kur kërkohet.

installer_on_site.jpg