Skip to main content

Politika e garancisë së Daikin për instaluesit

Për instaluesit disponohet gjithashtu edhe politika jonë transparente dhe e gjerë e garancisë, që mbulon pjesët e fabrikës dhe punën.

Nëse ju nevojitet më shumë informacion rreth politikave tona të garancisë, ju lutemi vizitoni uebsajtin përkatës të Daikin për vendin tuaj.