Skip to main content

Aktualizimet dhe optimizimet për sistemet e aplikuara

Aktualizimi i inverterit

Aktualizimi i inverterit

Kur sistemi juaj i HVAC kërkon më pak ftohje ose ngrohje se parashikohej në fillim, mund ta aktualizoni çillerin tuaj me inverterët me shpejtësi të ndryshueshme për të rritur efikasitetin e sistemit tuaj. Me inverterët, mund ta reduktoni faturën e energjisë deri në 25% dhe të arrini një sistem më të qetë dhe më komod.

Rikuperimi i nxehtësisë

Me zgjidhjen e retrofitit për rikuperimin e nxehtësisë HR2, çilleri juaj mund ta ripërdorë energjinë që normalisht shkon dëm dhe e riciklon atë për ngrohje. Një sistem kontrolli që mund të prodhojë njëkohësisht ngrohje dhe ftohje, HR2 mund ta ndihmojë sistemin tuaj të reagojë në çast ndaj kërkesave të kontrollit të klimës dhe të arrini kursime energjie në planin afatgjatë.

Rikuperimi i nxehtësisë

Modernizimi

Për ta mbajtur sistemin në funksionim të pandërprerë, ne ofrojmë një përzgjedhje shërbimesh modernizimi për të plotësuar nevojat tuaja të instalimit. Për rastet kur sistemi juaj ka nevojë për aktualizim ose rinovim të plotë, por përballeni me kufizime logjistike ose buxhetore, kemi një zgjidhje të fortë alternative: modernizimin e çillerit.

Cilat janë përfitimet e modernizimit të çillerit?

 • Zëvendësoni komponentët kritikë

  • Shtoni jetëgjatësinë e çillerit tuaj
  • Rritni besueshmërinë e sistemit tuaj
  • Aktualizimet mund të rrisin efikasitetin në energji deri në 20%+ ESEER
 • Konvertoni agjentin ftohës

  • Zëvendësoni agjentët ftohës të vjetruar R-134a ose R-407C me alternativa më efikase në energji
 • Menaxhimi i buxhetit

  • Shmangni rreziqet e kushtueshme operacionale dhe të sigurisë që mund të lindin me heqjen e çillerit dhe projektet e instalimit