Skip to main content
Rezervuari i ujit të ngrohtë në shtëpi

EKHWET-BV3

EKHWET-BV3

Karakteristikat e produktit

  • Deri në 3 njësi të brendshme dhe 1 depozitë për ujë të ngrohtë shtëpiak mund të lidhen me 1 njësi të jashtme multi
  • Efikasitete të ujit të ngrohtë shtëpiak deri në A
  • Depozita e ujit të ngrohtë shtëpiak me montim në mur, e disponueshme në 90 l dhe 120 l

Dokumentimi

Shkarko gjuhën

Shkarko gjuhën

Shkarko gjuhën