Skip to main content

Pompë e nxehtësisë me burim tokësor Daikin Altherma

Ngrohje e sigurt dhe ujë i ngrohtë në të gjitha klimat duke përdorur teknologjinë e pompës së nxehtësisë me inverter tokë-ujë.

Ngrohje
Ngrohje

Ngrohje

Nxjerrja e energjisë së rinovueshme nga toka është burimi më efikas dhe më i sigurt i energjisë në të gjitha klimat.

Ujë i ngrohtë
Ujë i ngrohtë

Ujë i ngrohtë

Njësia e brendshme është e pajisur në mënyrë standarde me një depozitë të ujit të ngrohtë në shtëpi për të siguruar ujë të ngrohtë të mjaftueshëm për të gjithë familjen.

Ftohje Daikin
Ftohje Daikin

Ftohje

Pajisja jonë e re Daikin Altherma 3 GEO sjell inovacion me një funksion aktiv ftohjeje, duke siguruar komoditet gjatë të gjithë vitit.

Për shtëpi të reja dhe rikonstruksione në shkallë të lartë

Pompat e nxehtësisë me burim tokësor janë ideale për shtëpitë e reja ose rikonstruksionet në shkallë të lartë duke përdorur cikle horizontale aty ku disponohet tokë ose sonda vertikale që gërmohen pingul në tokë. Duke nxjerrë energjinë nga poshtë sipërfaqes së Tokës, pompat e nxehtësisë me burim tokësor janë jashtëzakonisht të sigurta, edhe në klimat më të ftohta. Temperaturat e tokës qëndrojnë shumë të pandryshueshme gjatë gjithë vitit, duke e bërë atë një burim ideal energjie të rinovueshme.

Për shtëpi të reja dhe rikonstruksione në shkallë të lartë

Kontroll i sigurt i klimës

Pompat e nxehtësisë me burim tokësor nxjerrin energji të rinovueshme nga nxehtësia në tokë. Instalimi kërkon hapësirë toke, por redukton në mënyrë të konsiderueshme emetimin e karbonit dhe ju ndihmon të kurseni në kostot e energjisë në planin afatgjatë.

Kontroll i sigurt i klimës

1. Pompa e nxehtësisë

Një njësi pompe nxehtësie e brendshme me një depozitë të integruar uji të ngrohtë shtëpiak lidhet me sistemin tuaj të ujit të ngrohtë dhe emetuesit e ngrohjes së ambientit në të gjithë shtëpinë tuaj.

2. Uji i ngrohtë shtëpiak

Depozita e ujit të ngrohtë shtëpiak e vendosur që në fabrikë ju siguron ujë të ngrohtë në çdo moment.

3. Ngrohja e ambientit

Mundësi për t'u lidhur me ngrohje nën dysheme, radiatorë dhe konvektorë pompe nxehtësie.

4. Kolektori tokësor

Një sondë vertikale ose kolektor horizontal futet në tokë dhe lidhet me njësinë e pompës së nxehtësisë brenda shtëpisë suaj.

bg-image

Daikin Altherma 3 GEO

Gjenerata e re e pompave të nxehtësisë me burim tokësor Daikin Altherma përdor energji gjeotermike dhe teknologjinë e inverterit të Daikin për të ofruar ngrohje, ftohje dhe ujë të ngrohtë në të gjitha klimat.

bg-image

Furnizim me energji të rinovueshme

E furnizuar me 80% energji të rinovueshme të nxjerrë nga toka dhe 20% energji elektrike, pompa jonë e nxehtësisë me burim tokësor Daikin Altherma mund të ngrohë, ftohë dhe siguron ujë të ngrohtë.

Pajisur me teknologjinë e inverterit të krijuar nga ne

Inverteri ynë Daikin është një teknologji kursyese e energjisë që kontrollon me efikasitet shpejtësinë e motorit dhe redukton konsumin e energjisë me deri 30%. Në vend që të harxhohet energji duke nisur dhe ndaluar, inverteri e rregullon shpejtësinë e motorit në mënyrë që ai të funksionojë vazhdimisht dhe me efikasitet në planin afatgjatë.

teknologjia e inverterit