Skip to main content

Aplikacionet e Daikin

Gjithmonë në kontroll. Kontrolloni klimën tuaj kudo dhe në çdo kohë.

Me programin Beta, Daikin Onecta tani ka veçori për shumë shtëpi dhe shumë përdorues

Logoja e Daikin Residential Controller

Aplikacioni Onecta

I disponueshëm për produktet e ngrohjes dhe ajrit të kondicionuar

Thjesht lidhni njësinë tuaj me rrjetin e shtëpisë (kabllo ose WLAN) dhe shkarkoni aplikacionin për të ndryshuar termostatin, vendosni programet e temperaturës dhe analizoni konsumin tuaj të energjisë. Aplikacioni Onecta është i pajtueshëm me sistemet tuaja të kondicionimit të ajrit dhe të ngrohjes.

E RE: funksionet e kontrollit zanor të disponueshme me Alexa dhe Google Home

*) Funksionet e disponueshme në aplikacion mund të ndryshojnë në varësi të llojit të sistemit dhe njësisë së brendshme që keni.

Ilustrim i lidhjes mes njësive Daikin dhe Daikin Residential Controller.

Aplikacioni Onecta
Ngrohje dhe ajër i kondicionuar

Cilësimet e ngrohjes dhe kondicionimit të ajrit në Daikin Residential Controller

Aplikacioni Onecta
Ngrohje dhe ajër i kondicionuar

Kontrolloni klimën

Ky ekran ju jep një pamje të përgjithshme të ndërtesës suaj dhe akses në shumë funksione për të kontrolluar klimën tuaj të brendshme. Ju mund të kontrolloni gjithashtu deri në 50 njësi njëkohësisht për sistemet e kondicionimit të ajrit.

*) Funksionet e disponueshme në aplikacion mund të ndryshojnë në varësi të llojit të sistemit dhe njësisë së brendshme që keni.

Kontrolli zanor

Kontrolloni sistemin dhe shijoni komoditet maksimal thjesht duke përdorur zërin.​

Përmes Amazon Alexa ose Google Assistant mund të kontrolloni funksionet kryesore si vlera e caktuar e temperaturës, regjimi i funksionimit, shpejtësia e ventilatorit, e shumë më tepër!​

*) Kjo veçori është e disponueshme vetëm për aplikacionin Daikin Onecta

Vendosja e temperaturës së dhomës së ndenjes përmes Google Assistent ose Amazon Alexa.

Dhomat individuale

Duke përdorur termostatin interaktiv, mund të kontrolloni temperaturën, regjimin e përdorimit dhe të programoni veprime për dhoma individuale.

*) Funksionet e disponueshme në aplikacion mund të ndryshojnë në varësi të llojit të sistemit dhe njësisë së brendshme që keni.

Kontrolluesi i ftohjes në Daikin Residential Controller

Aplikacioni Onecta
ftohje

Kontrolluesi i ngrohjes në Daikin Residential Controller

Aplikacioni Onecta
ngrohje

Programimi i kohës në Daikin Residential Controller

Aplikacioni Onecta
ngrohje dhe ajër i kondicionuar

Programimi i kohës

Krijoni programe të ndryshme me deri në 6 veprime në ditë për 7 ditë dhe aktivizoni regjimet specifike të punës. Programimi i kohës për ujin e nxehtë.

*) Funksionet e disponueshme në aplikacion mund të ndryshojnë në varësi të llojit të sistemit dhe njësisë së brendshme që keni.

Përdorimi i energjisë

Monitoroni konsumin e energjisë së njësisë* për të rritur kursimet e energjisë. Grafikët dhe ikonat me përdorim të lehtë ju ndihmojnë të përcaktoni se ku mund të kurseni. Vizitoni këtë faqe për të eksploruar se cilat njësi të brendshme janë të pajtueshme me këtë funksion.

*) Funksionet e disponueshme në aplikacion mund të ndryshojnë në varësi të llojit të sistemit dhe njësisë së brendshme që keni.

*Ky funksion është i disponueshëm vetëm për disa njësi të brendshme

Përmbledhje e konsumit të energjisë në Daikin Residential Controller

Aplikacioni Onecta
Ngrohje dhe ajër i kondicionuar

Shkarkoni aplikacionin

Më shumë informacion

Pyetjet e shpeshta

Kushtet e përdorimit
Aplikacioni Onecta