Skip to main content

Filozofia e Grupit të Daikin

Përpiqemi të jemi një grup që zhvillohet vazhdimisht

Menaxhimi i Daikin ka formuluar një filozofi të qartë të Grupit për të formuar mendësinë themelore që mund ta ndajnë të gjithë në Grupin Daikin. Promovohet në mënyrë aktive një kuptim i plotë i parimeve të veta nga i gjithë personeli i Daikin në grup.

Ky kuptim i ndihmon punonjësit të krenohen me organizatën për të cilën punojnë dhe të ndërtojnë marrëdhënie të besuara me kolegët, klientët, furnitorët dhe grupet e interesit në mbarë botën.

Filozofia e Grupit Daikin u jep mundësinë të gjithëve në Grup të gjenerojnë ide dhe propozime, të marrin vendime ose të bëjnë gjykime të përgjegjshme dhe të ndërmarrin veprime fleksible gjatë punës së tyre.

Këto janë 10 parimet kyçe të Filozofisë së Grupit Daikin:

  • Krijimi i një vlere të re duke parashikuar nevojat e ardhshme të klientëve
  • Kontribuimi në shoqëri me teknologji kryesuese në botë
  • Realizimi i ëndrrave të ardhshme duke maksimizuar vlerën e korporatës
  • Mendimi dhe veprimi në nivel global
  • Qenia një grup fleksibël dhe dinamik
  • Qenia një kompani që është lider në zbatimin e praktikave ambientaliste
  • Duke pasur në mendje marrëdhëniet tona me shoqërinë, veprojmë dhe fitojmë besimin e shoqërisë
  • Krenaria dhe entuziazmi i çdo punonjësi janë forca shtytëse e grupit tonë.
  • Njohja në mbarë botën përmes menaxhimit optimal të organizatës dhe burimeve të saj njerëzore, me sistemin tonë të shpejtë dhe të drejtpërdrejtë të menaxhimit.
  • Një atmosferë lirie, guximi dhe “praktika më e mirë, mënyra jonë”