Skip to main content

Pse është historiku i temperaturës së dhomës që shfaqet nga aplikacioni ONECTA i ndryshëm mes kohës kur njësia është NDEZUR ose FIKUR?

Kjo është sjellje normale e njësisë.

Temperatura e shfaqur në aplikacionin ONECTA (grafiku i historikut) është ajo që dallohet nga sensori i temperaturës që ndodhet brenda njësisë së purifikuesit të ajrit. Kjo temperaturë mund të ndryshojë nga temperatura aktuale mesatare në dhomë për shkak të disa efekteve. Për shembull, sipas ligjeve të natyrës ajri i nxehtë ngrihet lart, prandaj shtresat e sipërme të ajrit të dhomës do të jenë më të ngrohta se temperatura mesatare. Diferenca në temperaturë do të varet nga madhësia e dhomës dhe humbjet e nxehtësisë së dhomës, pozicioni i njësisë në dhomë, distanca e tij nga tavani dhe cilësimi i shpejtësisë së ventilatorit.

Kur njësia e purifikuesit të ajrit është e FIKUR, nuk ka qarkullim ajri përmes njësisë dhe prandaj matja e temperaturës mund të jetë e ndryshme.