Skip to main content

Cilat marka të rregullatorëve të presionit të avulluesit (EPR) mund të përdoren me një njësi ZEAS që përdor R410A?

Markat e lejuara:

  1. Saginomiya
  2. Castel

Lejohen markat e tjera nëse vlera PS dhe gama e rregullimit të presionit është sipas aplikimit dhe përdorimit të agjentit ftohës (PS ≥ 25 bar)