Skip to main content

Kur provoni të bëni lidhje të drejtpërdrejtë me përshtatësin (regjimi [AP]), përshtatësi nuk është i dukshëm në listën e rrjeteve të disponueshme Wi-Fi të telefonit/tabletit.

Provoni si më poshtë:

  • Ndiqni udhëzuesin e konfigurimit në aplikacion1.
  • Kontrolloni që të jeni mjaft afër me përshtatësin WLAN (< 2 m distancë pa pengesa). Rrezja e përshtatësit WLAN mund të reduktohet në mënyrë të konsiderueshme nga ndërhyrjet në kanalin Wi-Fi.
  • Kaloni në regjimin [RUN] dhe kthehuni në regjimin [AP] duke shtypur butonin [MODE]. Në këtë mënyrë, përshtatësi do të kalojë në një kanal tjetër Wi-Fi (1-11). Përsëriteni nëse është e nevojshme.

1 Te udhëzuesi i konfigurimit (“Add adapter”) mund të hyhet përmes menysë kryesore.

Pyetjet e shpeshta onlinecontroller lidhja e drejtpërdrejtë me përshtatësin regjimi ap përshtatësi nuk është i dukshëm