Skip to main content

Kur funksioni i lëvizjes së fletëve të daljes së ajrit vendoset në ON, fletët mbeten në pozicionin horizontal

Fletët mbeten në të njëjtin pozicion kur temperatura e dhomës arrin nivelin e caktuar dhe termostati fiket. Kur termostati fiket, fletët nuk lëvizin.