Skip to main content

Kur jam i lidhur me “Out-of-home”, nuk mund të ndryshoj cilësimet e njësive. Shfaqet një gabim: “The unit cannot be operated at the moment because it is being operated by another user. Please wait a moment and try again.”

Një përdorues tjetër kontrollon njësinë e brendshme, p.sh. përmes telekomandës me rreze infra të kuqe ose përmes telefonit tjetër smartphone. Prisni pak minuta dhe provoni sërish.