Skip to main content

Kur ndryshoj një cilësim në aplikacionin për smartphone, njësia nuk përgjigjet menjëherë.

Gjatë përdorimit “Out-of-home”, komunikimi me njësinë kryhet përmes një serveri në internet. Mund të duhen disa minuta derisa veprimi të merret nga përshtatësi.

E njëjta gjë është gjithashtu e vlefshme anasjelltas: kur gjendja e njësisë ka ndryshuar (p.sh. duke përdorur telekomandën me rreze infra të kuqe), mund të duhen disa minuta përpara se veprimi të reflektohet në aplikacionin për smartphone Daikin Online Controller.

Kur jeni brenda rrezes së rrjetit të shtëpisë, rekomandohet të dilni nga llogaria “Out-of-home” për të arritur një reagim më të shpejtë të njësisë.