Skip to main content

Kur ndryshoj cilësimin në aplikacionin për smartphone, kjo nuk reflektohet menjëherë në telefonat e tjerë smartphones që kanë aplikacionin Daikin Online Controller.

Gjatë përdorimit “Out-of-home”, komunikimi me njësinë kryhet përmes një serveri në internet. Mund të duhen disa minuta derisa veprimi të merret nga përshtatësi.

E njëjta gjë është gjithashtu e vlefshme anasjelltas: kur gjendja e njësisë ka ndryshuar (p.sh. duke përdorur telekomandën me rreze infra të kuqe), mund të duhen disa minuta përpara se veprimi të reflektohet në aplikacionin për smartphone Daikin Online Controller.

Kur jeni brenda rrezes së rrjetit të shtëpisë, rekomandohet të dilni nga llogaria “Out-of-home” për të arritur një reagim më të shpejtë të njësisë.