Skip to main content

Çfarë është teknologjia e inverterit?

Teknologjia e inverterit është e integruar në njësinë e jashtme. Teknologjia e inverterit mund të krahasohet me teknologjinë në një makinë: "Sa më fort e shtyp pedalin e gazit, aq më shpejt lëviz."

Një njësi inverteri e rrit gradualisht kapacitetin e vet bazuar në kapacitetin që nevojitet në dhomë për të ftohur ose ngrohur dhomën. Njësia pa inverter mund të krahasohet me ndezjen dhe fikjen e një llambe. Me ndezjen e kësaj njësie do të fillojë të funksionojë në ngarkesë të plotë.

Avantazhet e teknologjisë së inverterit:

  • Arrihet më shpejt temperatura komode që dëshironi
  • Koha e nisjes reduktohet me 1/3
  • Kurseni shumë energji dhe para: 30% më pak konsum energjie
  • Shmang punimin me cikle të kompresorit, që do të thotë se nuk ka maksimume të tensionit
  • Konsumi i energjisë reduktohet me 1/3 (krahasuar me njësitë normale me ndezje/fikje)
  • Nuk ka luhatje temperature