Skip to main content

Çfarë është pompa e nxehtësisë?

Pompa e nxehtësisë thith energjinë me temperaturë të ulët nga mjedisi dhe rrit temperaturën e saj për qëllime ngrohjeje. Efikasiteti i pompës së nxehtësisë normalisht citohet si koeficienti i rendimentit të sistemit, normalisht këto janë në shkallën 3 deri 5. Me fjalë të tjera, nxjerrja e nxehtësisë nga burimet e rinovueshme kërkon vetëm 1 kW hyrje energjie elektrike për të gjeneruar 3 kW deri 5 kW nxehtësi në dalje. Prandaj, sistemet me pompa nxehtësie janë 3 deri 5 herë më efikase se bojlerët me karburant fosil dhe janë më se në gjendje të ngrohin një shtëpi plotësisht, edhe në temperaturat më të ulëta në dimër. Popullariteti në rritje i këtyre sistemeve të ngrohjes reflektohet nga përdorimi i tyre tepër i suksesshëm në klimën e ftohtë të Skandinavisë.