Skip to main content

Çfarë janë alergjenët?

Alergjenët janë papastërti në ajër të cilat mund të sjellin reaksione alergjike. Në mjediset urbane, një përzierje e këtyre alergjenëve me papastërti të tjera të pranishme në ajër – të quajtura substanca adjuvante – siç janë copëzat e shkarkimeve të naftës (DEP) të prodhuara nga motorët dhe përbërësit organikë në ajër (VOC) të pranishme në materialet e ndërtimit, artikujt kozmetikë, etj. mund t'i kthejnë alergjenët në alergjenë të rëndë. Këto nga ana e tyre mund të kenë efekte më të mëdha negative si për shembull simptoma më të rënda dhe aktivizim të alergjive të fshehura.