Skip to main content

Nuk mund të vendoset termostati i telekomandës

Kur një numër njësish kontrollohet me një telekomandë (kontroll në grup), termostati i telekomandës nuk mund të vendoset.