Skip to main content

Veprimi i kohëmatësit të programuar nuk ekzekutohet në kohën e programuar.

Veprimet e kohëmatësit ekzekutohen sipas orës së përshtatësit WLAN. Ju mund të kontrolloni datën dhe orën aktuale të përshtatësit WLAN në aplikacion te cilësimet e përshtatësit1.

Sigurohuni që zona kohore të caktohet saktë për çdo përshtatës WLAN.

1 Për të hyrë te informacioni “Time”:

  1. Zgjidhni njësinë në aplikacionin për smartphone.
  2. Shkoni te cilësimet e përshtatësit (ikona “Gear” në këndin e djathtë lart).
  3. Zgjidhni “Time”.
Pyetjet e shpeshta onlinecontroller veprimi i kohëmatësit të programuar nuk ekzekutohet në kohën e programuar