Skip to main content

Njësia e jashtme shkarkon ujë ose avull

Veprimi i shkrirjes që aktivizohet në regjimin e ngrohjes, heq brymën, që kthehet në ujë ose në avull. Shkarkohet një sasi e vogël uji edhe gjatë përdorimit në ngrohje.