Skip to main content

Njësia e brendshme krijon mjegull

Fluksi i ajrit të ftohtë gjatë një përdorimi në ftohje redukton temperaturën e ajrit të dhomës dhe ndonjëherë krijon mjegull.