Skip to main content

Ventilatori i njësisë së brendshme punon pasi ndalon funksionimi në ngrohje (në kondicionerët e pajisur me ngrohës)

Për të reduktuar temperaturën e ngrohësit, ventilatori funksionon 60 deri 100 sekonda pasi ndalon punën kondicioneri.