Skip to main content

Pompa e shkarkimit vazhdon punën pasi ndalon funksionimi në ftohje

Pasi kondicioneri ndalon punën, pompa e shkarkimit punon për disa minuta për të shkarkuar kondensimin nga vasketa e shkarkimit të kondensimit.