Skip to main content

Sasia e ujit të shkarkuar është e madhe (krahasuar me sasinë e shkarkuar para një viti ose para një dite)

Sasia e ujit të shkarkuar varion sipas temperaturës dhe lagështisë së dhomës. Një sasi e madhe uji të shkarkuar nuk përbën keqfunksionim.