Skip to main content

Kondicioneri prodhon një zhurmë kërcitëse

Pjesët plastike si paneli i përparmë, prodhojnë një zhurmë kërcitëse kur zgjerohen ose tkurren lehtë për shkak të ndryshimit të temperaturës.