Skip to main content

Kondicioneri ndalon punën (llamba e funksionimit qëndron e ndezur)

Kur ka luhatje të mëdha të furnizimit me energji, kondicioneri mund të ndalojë punën për të mbrojtur pajisjen. (Kur furnizimi me energji kthehet në gjendje normale, kondicioneri rifillon punën pas tre minutash.)