Skip to main content

Kondicioneri prodhon një zhurmë daljeje ajri

Zhurma e daljes së ajrit shkaktohet nga një ndryshim i drejtimit të qarkullimit të agjentit ftohës. Kjo zhurmë krijohet kur kondicioneri ndalon punën ose aktivizohet veprimi i shkrirjes gjatë përdorimit për ngrohje.