Skip to main content

Kondicioneri nuk nis punën menjëherë pasi është ndezur

Për të reduktuar ngarkesën e tepërt në rinisje, kondicioneri nuk punon për tre minuta kur çelësi ON shtypet menjëherë pasi është mbyllur ose kur regjimi i punës (cilësimi) ndryshohet me telekomandë.