Skip to main content

Kondicioneri nuk fryn ajër menjëherë pasi fillon punën në regjimin e ngrohjes

Kondicioneri kryen një “nxehje” në mënyrë që të mos fryjë ajër të ftohtë në regjimin e ngrohjes. Ventilatori fillon të punojë pas një deri katër minutash nxehjeje.
(Veprimi i nxehjes bëhet më i gjatë kur temperatura e ajrit të jashtëm është e ulët.)