Skip to main content

Në disa ekrane, madhësia e tekstit duket tepër e madhe, që bën që teksti të zhduket nga ekrani.

Sigurohuni që madhësia e fontit në cilësimet e telefonit smartphone të jetë vendosur në “Normal”.

“Settings” → “Accessibility” → “Font size”