Skip to main content

Njësia ime mbështet kompletin me opsionet e portëkalimit në rrjet, por kur provoj ta shtoj njësinë në llogarinë time, ajo ngec në procesin e inicializimit. Çfarë të bëj?

Kur shtoni një njësi në llogarinë tuaj, aplikacioni Daikin Residential Controller do të kontrollojë dhe raportojë automatikisht statusin e inicializimit të asaj njësie dhe do të tregojë progresin me një shirit progresi.

Kini parasysh se inicializimi i njësive të pompës së nxehtësisë të gjeneratës së 2 të Daikin Altherma kërkon rindezje dhe mund të zgjasë deri në 20 minuta.

Nëse pas 20 minutash aplikacioni vazhdon të tregojë se njësia po kryen inicializimin, provoni veprimet e mëposhtme:

  • Rindizeni njësinë e pompës së nxehtësisë të Daikin Altherma duke fikur dhe ndezur energjinë.
  • Verifikoni me instaluesin tuaj që softueri i njësisë së pompës së nxehtësisë është i përputhshëm me portëkalimin e rrjetit të përdorur. Ka mundësi që softueri të ketë nevojë për përditësim.

Aktualisht, sistemi i Daikin me bojler me gaz pa kondensim (DRGATEWAYAA) është i pajtueshëm vetëm me Daikin Room Thermostat (DOTT). Kur ndërpritet lidhja mes njësisë së bojlerit me gaz dhe termostatit të dhomës (p.sh. defekt, shkëputje... ), aplikacioni do të tregojë se njësia e bojlerit me gaz po kryen procesin e inicializimit, sepse ka nevojë të ripërsërisë inicializimin e komunikimit me termostatin. Për sa kohë që njësia e bojlerit me gaz nuk është rilidhur me termostatin, aplikacioni do të tregojë statusin e inicializimit. Pasi të lidhet termostati, mund të kontrollohet progresi (i ngarkimit) i inicializimit në ekranin e termostatit.