Skip to main content

Gjuha ime amtare nuk mbështetet nga aplikacioni Daikin Online Controller. Gjuha e parazgjedhur është anglishtja. A mund ta vendos aplikacionin në një gjuhë tjetër pa qenë nevoja të ndryshoj gjuhën e telefonit tim smartphone?

Për Android, përgjigja është “Jo”. Kur gjuha juaj amtare nuk mbështetet nga aplikacioni Daikin Online Controller, aplikacioni do të shfaqet në anglisht.

Në iOS, është e mundur që të vendoset një gjuhë e preferuar në cilësimet e gjuhës së iOS (referojuni udhëzimeve të iOS) nëse gjuha juaj amtare nuk mbështetet nga aplikacioni juaj.