Skip to main content

A mund të lidhen disa llogari përdoruesi me të njëjtën njësi?

Jo, në këtë moment aplikacioni lejon vetëm shtimin e disa njësive në një llogari përdoruesi. Por, ju mund të hiqni gjithmonë njësitë nga llogaria juaj e përdoruesit dhe t’i lidhni ato me një llogari tjetër përdoruesi. Gjithashtu, mund të identifikoheni në një llogari të vetme nga disa pajisje celulare.