Skip to main content

Dua të autorizoj një palë të tretë të ketë akses në njësitë e mia Daikin, por kam harruar fjalëkalimin. Ku mund ta rivendos fjalëkalimin?

Rivendoseni fjalëkalimin me aplikacionin tuaj Daikin Residential Controller.