Skip to main content

Po përpiqem të shtoj njësi në llogarinë time, por aplikacioni Daikin Residential Controller nuk po arrin të gjejë asnjë. Çfarë të bëj tani?

Sigurohuni që pajisja juaj celulare të jetë e lidhur me të njëjtin rrjet që është lidhur njësia. Gjithashtu, rekomandohet që të kufizoni pajisjet e rrjetit mes pajisjes celulare dhe njësisë, sepse kjo mund të pengojë zbulimin.

Aplikacion përdor mDNS (Bonjour/ZeroConf) për të zbuluar njësinë. Në raste të rralla, pajisjet celulare Android nuk arrijnë t’i gjejnë me sukses njësitë. Sigurohuni që pajisjet Android të kenë të instaluara përditësimet më të fundit të sistemit operativ, më pas rindizini dhe kontrolloni përsëri.

Nëse kjo nuk e zgjidh problemin, mund të provoni të shtoni njësi duke futur adresën IP të portëkalimit të rrjetit në aplikacion manualisht. Por, provojeni këtë vetëm kur zbulimi automatik nuk funksionon.

Në aplikacion, veproni si më poshtë:

1) Navigoni te “Shto pajisje”

2) Zgjidhni menynë zbritëse në këndin e sipërm djathtas

3) Vendosni adresën IP të portëkalimit të rrjetit (p.sh. mund të gjendet në listën DHCP të ruterit tuaj)

4) Konfirmojeni

Nëse keni futur adresën e duhur IP, atëherë aplikacioni duhet t’i gjejë tani njësitë tuaja.

Nëse adresa që futët nuk jep rezultate, do t’ju paraqitet ekrani i mëposhtëm.

Nëse dështon çdo gjë tjetër, sigurohuni që ruteri dhe pajisja celulare të mbështesin përdorimin e WebSocket.

Këtë mund ta kontrolloni duke shkuar te:

Nëse testi dështon, kontaktoni me prodhuesin e pajisjes celulare/ruterit se si mund të mbështetet WebSocket.

Kur WebSocket mbështetet, provoni të rinisni portëkalimin e rrjetit të njësisë, ruterin dhe pajisjen celulare, dhe provoni përsëri.