Skip to main content

Harrova kodin e bllokimit për fëmijët. Si ta rinis përshtatësin?

Për të hequr kodin e bllokimit për fëmijët, duhet të kryeni një rivendosje në gjendje fabrike të përshtatësit WLAN.

Kujdes: rivendosja në gjendje fabrike e përshtatësit WLAN do të fshijë gjithashtu të gjitha cilësimet. Për të përshtatur preferencat tuaja, duhet të konfiguroni sërish përshtatësin WLAN.

Cilësimet që rivendosen:

  • Lidhja e rrjetit të shtëpisë (cilësimet e WLAN)
  • Informacioni i llogarisë “Out-of-home”
  • Kodi i bllokimit për fëmijët
  • Kohëmatësit e programimit (duke përfshirë funksionin e programimit të kontrollit të kërkesës1)
  • Të dhënat e konsumit të energjisë1
  • Emri i njësisë dhe ikona


Ju mund të rivendosni në gjendje fabrike përshtatësin me udhëzimet e mëposhtme:

Në përshtatësin WLAN:

  1. Shtypni njëkohësisht butonat “Setup” dhe “Mode” derisa të pulsojnë të gjitha dritat LED.
  2. Lëshojini të dy butonat.
  3. Shtypni shkurtimisht butonin “Setup”: të gjitha dritat LED do të fillojnë të pulsojnë shpejt.
  4. Prisni derisa drita LED “Power” të qëndrojë e ndezur. Përshtatësi është rivendosur me sukses.

Pas procedurës së mësipërme, mund të hyni sërish te cilësimet e përshtatësit WLAN me telefonin tuaj smartphone dhe të vendosni një kod të ri bllokimi për fëmijët.

1 Vetëm nëse njësia e mbështet këtë funksion